Centrala wentylacyjna (rekuperator) PRAUZER

W centrali Prauzer, oprócz standardowych filtrów, w celu zachowania podwyższonej czystości zastosowana została powłoka zawierająca nanocząsteczki srebra. Pozwala to zminimalizować szansę rozwoju drobnoustrojów we wnętrzu centrali. Co w sposób bezpośredni przekłada się na jakość powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.
rekuperator
Ze względu na coraz częstsze, alarmujące raporty dotyczące szybkiego uodparniania się drobnoustrojów chorobotwórczych na klasyczne antybiotyki należy sięgnąć po sprawdzone chociaż nowoczesne technologicznie metody. Najskuteczniejszym obecnie jest nanotechnologia. Materia w skali "nano" wykazuje bardzo interesujące właściwości. Jednym z najciekawszych przykładów jest zastosowana w centrali Prauzer powłoka z nanocząsteczkami srebra. Srebro w tej postaci pełni funkcję antybiotyku, nie mając jego negatywnych cech. W kontakcie z bakteriami, wirusami i grzybami powstrzymuje działanie enzymów, które umożliwiają organizmom jednokomórkowym oddychanie. Rezultatem tego jest powstrzymanie ich rozwoju, oraz w konsekwencji ich całkowita neutralizacja. Właściwości bakteriobójcze nanocząsteczek srebra udowodniono w przypadku ponad 650 rodzajów mikroorganizmów. Jednocześnie nie wykazuje właściwości toksycznych w przypadku komórek ludzkich.

Dzięki temu we wnętrzu centrali mimo potencjalnie sprzyjających okoliczności, zredukowana została szansa rozwoju roznoszonych wraz z powietrzem, a szkodliwych dla ludzi drobnoustrojów.

SKUTECZNOŚĆ POWŁOK Z NANOSREBREM

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa oraz redukcja liczby bakterii na płytkach ceramicznych
Mikroorganizm Aktywność przeciwdrobnoustrojowa [log] Redukcja liczby bakterii [%]
E. coli 5,18 100
S. aureus 3,66 99,99
Wyniki uzyskane dla próby badanej i kontrolnej (Escherichia coli)
Oznaczany parametr Próba kontrolna bezpośrednio po zaszczepieniu Próba kontrolna po 24 godzinach Próbka badana po 24 godzinach
Średnia liczba żywych komórek bakterii [jtk*cm-2] 2,51*103 1,51*105 0,00
Średnia z logarytmu dziesiętnego z liczby żywych komórek bakterii [U0]3,40 [Ut]5,18 [Ut1]0,00
Wyniki uzyskane dla próby badanej i kontrolnej (Staphylococcus aureus)
Oznaczany parametr Próba kontrolna bezpośrednio po zaszczepieniu Próba kontrolna po 24 godzinach Próbka badana po 24 godzinach
Średnia liczba żywych komórek bakterii [jtk*cm-2] 5,48*103 4,56*103 0,00
Średnia z logarytmu dziesiętnego z liczby żywych komórek bakterii [U0]3,74 [Ut]3,66 [Ut1]0,00
Doświadczenie wykonano według normy ISO 22196 w Katedrze Mikrobiologi UR im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Zdjęcie powłoki wykonane przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego

Wymiary nominalne centrali wentylacyjnej Prauzer

Dane techniczne

Nazwa parametru Prauzer 400
Prauzer 600
Średnica przyłączy wentylacyjnych 198 mm 198 mm
Wydatek powietrza (100 Pa, 60% obrotów wentylatorów) 400 m³/h 600 m³/h
spręż dyspozycyjny 0-320 Pa 0-450 Pa
Pobór prądu min. 20W/ max. 150 W min. 20W/ max. 250 W
Sprawność odzysku ciepła do 95% do 95%
Napięcie zasilania 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz
Prędkość obrotowa silnika 1400 obr/ min. 1650 obr/ min.
typ łożysk silnika toczne toczne
klasa izolacji | |
stopień ochrony IP: 40 IP: 40
waga 55 kg 55 kg

Polecamy stosować z kanałami wyposażonymi w nanopowłoki

Pobierz dokumentacje

PRAUZER

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Deklaracja zgodności

PRAUZER

Kliknij i obróć