System kanałów i skrzynek rozprężnych

Zadaniem skrzynek rozprężnych jest stabilizacja przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej. Dzięki ich zastosowaniu powietrze nawiewane przez anemostat ma bardziej równomierną charakterystykę,co wydatnie wpływa na poprawę komfortu osób przebywających w wentylowanych pomieszczeniach. Skrzynki tego typu są skuteczne zarówno w instalacjach nisko, jak i średnio ciśnieniowych. System wyposażony został w powłoki z nanocząsteczkami srebra, które minimalizują możliwość rozwoju drobnoustrojów wewnątrz instalacji.

rekuperator

DOSTĘPNE ELEMENTY

Skrzynka rozprężna dwukrotna (nawiewna/wywiewna)

Skrzynka rozprężna sześciokrotna (rozdzielająca)

Występuje w wersjach z króćcem 150mm oraz 200mm

Kanały łączące

ZASADA DZIAŁANIA SKRZYNEK ROZPRĘŻNYCH

Oferowane przez nas modele stanowią wzajemnie uzupełniający się asortyment w ramach jednego systemu. Skrzynki sześciokrotne pełnią funkcję centralną będąc punktem wyjścia dla podłączeń poszczególnych pomieszczeń. Skrzynka dwukrotna stanowi indywidualne zakończenie uzupełnione o maskujący instalację anemostat.

GDZIE MONTUJE SIE SKRZYNKI ROZPRĘŻNE?

Ich konstrukcja przewiduje montaż bezpośrednio w warstwie ociepleniowej stropu domu z wentylacją mechaniczną. Montaż nie nastręcza dodatkowych trudności. W przypadku dobrania odpowiedniej długości kanałów odbywa się zasadniczo beznarzędziowo. W dobrze zaplanowanej instalacji zarówno skrzynki rozprężne jak i łączące je kanały są niewidoczne. Jedynym elementem świadczącym o ich instalacji są anemostaty, których estetykę dobrać można do estetyki reszty wykończenia. Dzięki czemu cała instalacja staje się niemal niezauważalna dla osób postronnych.
*przykładowy sposób rozlokowania anemostatów

Anemostat wywiewny

Anemostat nawiewny

SKUTECZNOŚĆ POWŁOK Z NANOSREBREM

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa oraz redukcja liczby bakterii na płytkach ceramicznych
Mikroorganizm Aktywność przeciwdrobnoustrojowa [log] Redukcja liczby bakterii [%]
E. coli 5,18 100
S. aureus 3,66 99,99
Wyniki uzyskane dla próby badanej i kontrolnej (Escherichia coli)
Oznaczany parametr Próba kontrolna bezpośrednio po zaszczepieniu Próba kontrolna po 24 godzinach Próbka badana po 24 godzinach
Średnia liczba żywych komórek bakterii [jtk*cm-2] 2,51*103 1,51*105 0,00
Średnia z logarytmu dziesiętnego z liczby żywych komórek bakterii [U0]3,40 [Ut]5,18 [Ut1]0,00
Wyniki uzyskane dla próby badanej i kontrolnej (Staphylococcus aureus)
Oznaczany parametr Próba kontrolna bezpośrednio po zaszczepieniu Próba kontrolna po 24 godzinach Próbka badana po 24 godzinach
Średnia liczba żywych komórek bakterii [jtk*cm-2] 5,48*103 4,56*103 0,00
Średnia z logarytmu dziesiętnego z liczby żywych komórek bakterii [U0]3,74 [Ut]3,66 [Ut1]0,00
Badanie wykonano według normy ISO 22196.

Wymiary nominalne

Skrzynka dwukrotna

Skrzynka sześciokrotna z króćcem 150

Skrzynka sześciokrotna z króćcem 200

Polecamy stosować z centralą Prauzer