Nagrzewnica wodna WCP

Wodna nagrzewnica kanałowa WCP służy do ogrzewania powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń. Jest to kompletne urządzenie przeznaczone do montażu w systemie wentylacji mechanicznej (z wymuszonym przepływem powietrza). W nagrzewnicy kanałowej WCP zabudowany jest lamelowy wymiennik ciepła ciecz/powietrze,który musi być podłączony do sieci CO. Moc grzewcza urządzenia jest uzależniona od temperatury wody zasilającej wymiennik, objętości strumienia wody przepływającej przez wymiennik oraz od objętości powietrza przepływającego przez nagrzewnicę w jednostce czasu.
rekuperator

Dane techniczne

Typ Jednostka Nagrzewnica WCP
Moc nagrzewnicy [kW] 23,61 20,13 16,65 13,53
Temp. powietrza przed nagrzewnicą [oC] 12 12 12 12
Temp. powietrza za nagrzewnicą [oC] 80 70 60 51
Temp. wody [oC] 90/70 80/60 70/50 60/40
Maksymalny strumień powietrza [m3/h] 1000 1000 1000 1000

Wymiary nominalne Nagrewnicy WCP