Gruntowy Wymiennik Ciepła GWC-MAX

Gruntowy Wymiennik Ciepła - Jest urządzeniem przeznaczonym do wymiany energii cieplnej między gruntem, a powietrzem dostarczanym do pomieszczeń przez system wentylacji. Urządzenie może być montowane we wszystkich rodzajach systemów wentylacyjnych, jednakże zostało zoptymalizowane pod kątem współpracy z centralami wentylacyjnymi Berlüf.

W zależności od potrzeb SYSTEM GWC-MAX może pracować w trybie:
  • letnim - chłodząc powietrze i działając jak klimatyzator,
  • zimowym - dogrzewając powietrze i działając jak grzejnik.
rekuperator

1. MODUŁ WCP

Nagrzewnica/ chłodnica WCP jest elementem umieszczanym w kanale wentylacyjnym za czerpnią powietrza. Jej zadaniem jest przekazywanie lub pobieranie ciepła „do” lub „z” powietrza wentylacyjnego.

2. MODUŁ GWC-MAX

Przeznaczony jest do wymiany energii cieplnej między gruntem, a powietrzem dostarczanym do pomieszczeń przez system wentylacji. Urządzenie zostało zoptymalizowane do współpracy w jednej instalacji wentylacyjnej z centralami firmy BERLÜF.

Do najistotniejszych cech użytkowych SYSTEM GWC-MAX należą:

  • wykorzystanie darmowej odnawialnej energii w gruncie do podgrzewania powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym
  • wykorzystanie gruntu jako naturalnego magazynu energii pozwalającego na schłodzenie powietrza wentylacyjnego w okresie letnim
  • pełna prewencja w zakresie potencjalnej zmiany jakości powietrza przez zanieczyszczenia biologiczne, w szczególności florę bakteryjną
  • minimalne zużycie energii
  • prosta i niezawodna konstrukcja
  • bezobsługowość
SYSTEM GWC-MAX składa się z dwóch współdziałających modułów:
  • Wymiennika Ciecz-Powietrze (WCP)
  • Modułu GWC-MAX

Dane techniczne modułu GWC-MAX:

Nazwa parametru jednostka wartość
wymiary (D x W x SZ) mm 819x494x400
ciężar kg 15
średnica króćców przyłączeniowych dla kanałów powietrznych mm 200
maksymalny strumień powietrza m³/h 1000
maksymalna moc wymiennika kW 2
maksymalny spadek ciśnienia powietrza Pa 35
średnica króćców przyłączeniowych od strony cieczy inch ¾
maksymalny strumień medium dm³/h 300
maksymalny spadek ciśnienia medium kPa 3
WCP jest elementem umieszczanym w kanale wentylacyjnym za czerpnią powietrza. Jego zadaniem jest przekazywanie lub pobieranie ciepła do lub z powietrza w zależności od trybu pracy. Moduł ten zasilany jest 30 % roztworem wodnym glikolu stanowiącym medium transportujące energię cieplną z ZWC. Moduł GWC-MAX służy do sterowania przepływem medium w wyżej wymienionych wymiennikach. W zależności od pory roku, nasłonecznienia oraz głębokości, temperatura gruntu waha się wokół wartości średniej 10°C. Latem z uwagi na mocne nasłonecznienie na głębokości 1,5 m temperatura wzrasta do ok. 15°C, zimą gdy temperatura powietrza radykalnie spada na tej samej głębokości można zaobserwować spadek temperatury do 4°C. Wartości te różnią się jednak znacznie od ekstremalnych temperatur powietrza, które zarówno zimą jak i latem mogą zmieniać się w znacznie większym zakresie. Ta cecha klimatyczna została wykorzystana w zasadzie działania SYSTEMU GWC-MAX.

W sezonie letnim, temperatura powietrza na zewnątrz przekraczając 27°C, przy znacznej wilgotności odczuwana jest jako uciążliwa. W takim przypadku urządzenie pobiera ciepło z gorącego powietrza wchodzącego do systemu wentylacyjnego (za pomocą WCP) przekazuje je do gruntu (za pomocą ZWC). Zatem w wyniku działania urządzenia jesteście Państwo zaopatrywani w świeże powietrze o temperaturze ok. 22°C, zapewniające komfort przebywania w pomieszczeniu.

W sezonie zimowym, temperatura powietrza o wartości poniżej -10°C, powoduje działanie zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych w rekuperacyjnych centralach wentylacyjnych. W tym trybie pracy centrale tracą swoje właściwości odzysku ciepła i w celu zrównoważenia tej straty energii wymagane jest dodatkowe dogrzewanie powietrza. W przypadku zastosowania SYSTEMU GWC-MAX, powietrze zimne dogrzewane jest w WCP do temperatury powyżej 0°C energią pobraną z gruntu przez ZWC. W takim przypadku centrala wentylacyjna wraca do maksymalnej sprawności zapewniając optymalny odzysk ciepła w Państwa systemie wentylacyjnym. SYSTEM GWC-MAX całkowicie separuje potencjalne zanieczyszczenia mogące wystąpić w gruncie od świeżego powietrza dostarczanego do układu wentylacji. Fizyczne rozdzielenie oraz krótkotrwały kontakt powietrza z wymiennikiem WCP o względnie małej powierzchni zapewnia pełne bezpieczeństwo biologiczne bez konieczności stosowania drogich i mało pewnych zabezpieczeń dla zagrożeń tego typu.

Dane techniczne modułu WCP:

Nazwa parametru jednostka wartość
wymiary (D x W x SZ) mm 188x660x449
ciężar kg 4
średnica króćców przyłączeniowych inch ¾
napięcie zasilania V 230
częstotliwość pracy Hz 50
pobór mocy W do 100
ciśnienie wstępne bar 1,2
maksymalne ciśnienie tłoczenia bar 3

Zestawienie elementów Gruntowego Wymiennika Ciepła GWC-MAX:

Nazwa parametru jednostka ilość
Moduł GWC-MAX szt. 1
Wymiennik Ciecz-Powietrze szt. 1
Glikol polipropylenowy dm³ zgodnie z doborem indywidualnym
Zawór kulowy ze śrubunkiem szt. 4
Kolanko szt. 2
Moduł ST1 szt. 1

Pobierz dokumentacje

Gruntowy Wymiennik Ciepła

Dokumentacja techniczno-ruchowa