Nagrzewnica elektryczna

Elektryczne nagrzewnice kanałowe przeznaczone jest do dogrzewania powietrza wentylacyjnego, dostarczanego do pomieszczeń. Można je stosować w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach przemysłowych. Urządzenia są przeznaczone do pracy w systemach wentylacyjnych o wydajności od 150 do 1000 m³/h.

rekuperator


Typoszereg elektrycznych nagrzewnic kanałowych przeznaczony jest do dogrzewania powietrza wentylacyjnego, dostarczanego do pomieszczeń. Można je stosować w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach przemysłowych. Urządzenia są przeznaczone do pracy w systemach wentylacyjnych o wydajności od 150 do 1000 m³/h.

Obudowa nagrzewnic jest wykonana z dwóch warstw blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, które są przedzielone wełną mineralną, która stanowi izolacje termiczną. Króćce przyłączeniowe wykonane są ze stali szlachetnej.

Dane techniczne

typ moc nominalna napięcie zasilania ilość el. grzejnych regulacja temp. max. strumień powietrza
DN 150 2,4 kW 230 VAC 50 Hz 3 0 - 45 st. C 350 m³/h
DN 200 3,2 kW 230 VAC 50 Hz 4 0 - 45 st. C 600 m³/h
DN 250 4 kW 230 VAC 50 Hz 5 0 - 45 st. C 1000 m³/h
Nagrzewnice standardowo wyposażone są w elektroniczny moduł sterujący, który utrzymuje temperaturę ustawioną za pomocą potencjometru znajdującego się na czołowym panelu nagrzewnicy. Elementem załączającym grzałki elektryczne jest triak, dzięki czemu grzałki załączane są zawsze w momencie osiągnięcia przez przebieg prądu wartości zerowej. Dzięki temu rozwiązaniu zminimalizowany został poziom zakłóceń sieciowych i uzyskana została płynność przełączania obciążenia.

Nad bezpieczeństwem pracy nagrzewnicy czuwają trzy zabezpieczenia, moduł elektroniczny sterowany czujnikiem temperatury, czujnik ciśnienia wyłączający nagrzewnice w przypadku braku przepływu powietrza w kanale oraz termoelement wyłączający nagrzewnice w przypadku wzrostu temperatury powyżej 75°C.

Opis działania nagrzewnicy kanałowej

Elektroniczny moduł sterujący nagrzewnicą pozwala na utrzymanie temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń na poziomie zadanym przez użytkownika. Czujnik umieszczony w nagrzewnicy kontroluje bieżącą wartość temperatury powietrza. Jeżeli temperatura mierzona w kanale wentylacyjnym za nagrzewnicą jest niższa niż wartość ustalona pokrętłem, następuje włączenie grzałek nagrzewnicy. Powietrze jest podgrzewane aż do osiągnięcia temperatury zadanej.

Po przekroczeniu temperatury zadanej urządzenie zostaje wyłączone i następuje stopniowe wychładzanie elementów grzejnych. W celu zwiększenia komfortu użytkownika, pętla histerezy temperaturowej została zmniejszona, co powoduje odchyłkę maksymalnie o 0,5oC od ustawionej wartości. Elementem załączającym grzałki elektryczne jest triak, dzięki czemu grzałki załączane są zawsze w momencie osiągnięcia przez przebieg prądu wartości zerowej. Dzięki temu rozwiązaniu zminimalizowany został poziom zakłóceń sieciowych i uzyskana została płynność przełączania obciążenia.

Podłączenie nagrzewnicy do CW Selen

Nagrzewnice mogą pracować w trybie automatycznym z centrala wentylacyjną Selen. Dopuszczalne są dwa warianty umieszczenia czujnika temperatury podłączonego do CW Selen. W wariancie pierwszym czujnik temperatury umieszczony jest za nagrzewnicą, w takim przypadku sterownik CW Selen załącza nagrzewnice i utrzymuje temperaturę powietrza na poziomie zadanym na sterowniku centrali Selen. W wariancie drugim czujnik temperatury umieszczony jest przed nagrzewnicą, w takim przypadku sterownik CW Selen załącza nagrzewnice, a sterownik umieszczony w nagrzewnicy utrzymuje temperaturę zadaną na sterowniku nagrzewnicy.

Obsługa urządzenia jest bardzo prosta i wymaga od użytkownika jedynie nastawy temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń. W okresie letnim, gdy praca nagrzewnicy nie jest wymagana zaleca się odłączenie napięcia zasilania od urządzenia. Nagrzewnica kanałowa przystosowana jest do pracy ciągłej i nie wymaga częstych i szczegółowych przeglądów. Należy co najmniej raz do roku zdemontować i wyczyścić grzałki z nalotu oraz dokonać przeglądu podłączenia elektrycznego urządzenia.

Wymiary nominalne Nagrzewnicy elektrycznej

Wymiary

A D
DN 150 594 148
DN 200 614 198
DN 250 688 248

Pobierz dokumentacje

Nagrzewnica elektryczna DN

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Deklaracja zgodności

Nagrzewnica elektryczna DN