System kanałów OMEGA

Innowacyjny system kanałów OMEGA umożliwia szybkie i proste wykonanie systemu wentylacji mechanicznej dla wyremontowanych pomieszczeń w których wcześniej było to niemożliwe. Dużą zaletą systemu OMEGA jest łatwy montaż oraz możliwość szybkiego pomalowania na dowolny kolor. System kanałów wentylacyjnych OMEGA składa się z ośmiu kształtek które można łączyć w dowolne konfiguracje. Pozwala to na łatwe i szybkie wbudowanie instalacji wentylacyjnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb.
rekuperator
Cechami charakterystycznymi dla systemu ΩMEGA są:
 • najlepsze i najmniej inwazyjne rozwiązanie dla istniejących budynków,
 • możliwość szybkiego i łatwego wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w dowolnej konfiguracji,
 • doskonałe parametry przy wykorzystaniu systemu w wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją),
 • łatwość montażu,
 • neutralny, nie zwracający uwagi kształt,
 • bardzo dobre parametry izolacyjne pod względem temperaturowym i akustycznym,
 • możliwość nakładania na powierzchnie kanałów typowych materiałów wykończeniowych takich jak farby i tynki,
 • możliwość poprowadzenia przewodów instalacji elektrycznej wewnątrz kanałów,
 • nieograniczone możliwości dodatkowych zastosowań takich jak obsadzenie opraw oświetleniowych, głośników, kamer itp.

Innowacyjny system kanałów wentylacyjnych OMEGA umożliwia szybkie i proste wykonanie systemu wentylacji mechanicznej w tych pomieszczeniach, w których bezpośrednie podłączenie, względnie poszerzenie przewodów wentylacyjnych jest niemożliwe. Dodatkowo, opracowany system ma tę zaletę, że już w trakcie jego użytkowania istnieje możliwość zwiększenia jego wydajności poprzez powiększenie ilości otworów w istniejących już kanałach wlotowo-wylotowych i/lub elementach kończących. W tym celu, w trakcie budowy systemu, montuje się wręcz w nadmiarze elementy wlotowo-wylotowe, które zewnętrznie nie różnią się od typowego kanału przelotowego. Natomiast, jeśli zaistnieje taka potrzeba, usuwa się część powierzchni odpowiedniego elementu, wykonując w ten sposób dodatkowe otwory wentylacyjne i zwiększając wydajność kanału.

W skład systemu wchodzą następujące elementy:
 • kanał prosty przelotowy
 • kanał prosty przelotowy krótki
 • nawiewnik
 • narożnik zewnętrzny
 • narożnik zewnętrzny
 • nakładka
 • trójnik
 • zaślepka

Wymiary kanału zostały zoptymalizowane dla strumienia powietrza rzędu od 50 do 200 m3/h. Przy takich parametrach utrzymujemy bardzo wysoki komfort akustyczny (poniżej 30 dB), oraz niskie bardzo niskie opory przepływu (<30 Pa dla systemu o łącznej długości 4mb, który jest wyposażony w 3 elementy typu narożnik lub trójnik oraz 4 nawiewniki). Jednostkowe opory przepływu dla każdego elementu nie przekraczają 5 Pa (przy strumieniu 50 do 200 m3/h).

Elementem odpowiedzialnym za właściwe rozprowadzenie strugi powietrza w pomieszczeniu jest nawiewnik. Przyjmujemy średnio jeden nawiewnik na każde 50 m3/h nawiewanego lub wywiewanego powietrza. Każdy nawiewnik wyposażony jest w 13 otworów. Standardowo wszystkie otwory w nawiewniku są zaślepione, konfigurujemy je wyłamując cienkie ścianki wewnątrz otworów. Układ drożnych otworów w nawiewniku zależy od indywidualnych wymagań użytkownika systemu. Jeżeli chcemy aby prędkość wylotowa była jak najwyższa, czyli zasięg strumienia jak największy wtedy udrażniamy mniej otworów wylotowych.

System kanałów OMEGA można w łatwy sposób połączyć z dowolną jednostką wentylacyjną. W tym celu wykorzystujemy element, który w systemie Omega spełnia dwie funkcje zaślepki oraz łącznika. Jedna strona elementu wyprofilowana jest w ten sposób aby łatwo można było ja umieścić na końcu systemu Omega, druga strona jest zakończona pierścieniem o średnicy zewnętrznej 98 mm, na którą możemy nałożyć kanał okrągły o średnicy 100 mm. W przypadku wykorzystania elementu jako łącznik należy wyłamać cienką ściankę (5 mm).

Poszczególne elementy łączymy i mocujemy w pomieszczeniu przy pomocy kleju montażowego do styropianu. Każdy element składa się z dwóch części, podstawy i elementu maskującego, które również należy ze sobą połączyć przy pomocy kleju do styropianu.

Pobierz dokumentacje

OMEGA

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Deklaracja zgodności

OMEGA