Czym jest rekuperacja?

Rekuperacja – jest procesem odzyskiwania ciepła z wywiewanego, zużytego powietrza i przekazywanie go do powietrza nawiewanego, bez mieszania się tych dwóch strumieni. Proces ten składa się z dwóch etapów: W pierwszym etapie ciepło wywiewanego powietrza zostaje przeniesione na powierzchnię wymiennika ciepła, w drugim etapie ciepło z ogrzanej wcześniej powierzchni zostaje przekazane do powietrza świeżego, nawiewanego do wnętrza budynku. Urządzenie, w których zachodzi ten proces nazywamy rekuperatorem.