Gwarancja 5 lat

Firma BERLÜF zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia oraz usunięcia wad ukrytych lub powstałych z winy producenta w okresie 3 lat od daty zakupu. Wszystkie naprawy urządzeń BERLÜF dokonywane są przez certyfikowane firmy instalacyjne. Koszty naprawy w trakcie trwania okresu gwarancyjnego w pełni ponosi firma BERLÜF, która zapewnia zarówno serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. Przez cały okres użytkowania urządzenia firma troszczy się o stałe zadowolenie klienta.