Stability Flow System

Silniki wentylatorów komutowane są elektronicznie, dzięki czemu osiągnięto wysoki poziom stabilizacji prędkości obrotowej. Czujniki działające w oparciu o zjawisko Halla monitorują prace wentylatora. Generowany przez nie sygnał zwrotny kierowany jest do procesora, gdzie zostaje poddany porównaniu z wartością zadaną. W przypadku różnicy sygnałów, zwrotnego i zadanego, dokonywana zostaje korekcja prędkości obrotowej. Na stabilizację pracy wentylatora ma również wpływ chwilowa wartość prądu zasilania, która nagłego wzrostu oporów przepływu powietrza w instalacji, dokonywane na bieżąco korekcje wartości napięcia i prądu skutkują stabilniejszymi warunkami pracy wentylatora i stabilizują przepływ powietrza.