System anty-zamrożeniowy

Centrale firmy BERLÜF, są standardowo wyposażone w system antyzamrożeniowy. W momencie, gdy temperatura powietrza wyciągowego z pomieszczeń, po przejściu przez wymiennik, spada do 1°C, następuje jego uruchomienie. System ten zapobiega zjawisku szronienia. W każdym rekuperatorze znajduje się wymiennik ciepła przez, który przepływa mieszane powietrze. Kiedy temperatura jest bliska zeru
w wymienniku ciepła zamarza wilgoć wykraplająca się z ciepłego i wilgotnego powietrza wywiewanego
z pomieszczeń, jednocześnie blokując przepływ powietrza. Aby zapobiec takiemu zjawisku stosuje się system wyłączający wentylator nawiewny lub zmniejsza się jego wydajność pracy. W tym momencie następuje ogrzewanie wymiennika ciepłym zużytym powietrzem, które jest wyciągane z pomieszczenia.