System kanałów i skrzynek rozprężnych

Zadaniem skrzynek rozprężnych jest stabilizacja przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej. Dzięki ich zastosowaniu powietrze nawiewane przez anemostat ma bardziej równomierną charakterystykę, co wydatnie wpływa na poprawę komfortu osób przebywających w wentylowanych pomieszczeniach.

Skrzynki tego typu są skuteczne zarówno w instalacjach nisko, jak i średnio ciśnieniowych. System wyposażony został w powłoki z nanocząsteczkami srebra, które minimalizują możliwość rozwoju drobnoustrojów wewnątrz instalacji.

Mocne strony centrali wentylacyjnej Prauzer

Kompatybilność

System kanałów można łączyć ze wszystkimi centralami występującymi
w asortymencie marki BERLÜF.

Nano Silver

System wyposażony został w powłoki
z nanocząsteczkami srebra, które minimalizują możliwość rozwoju drobnoustrojów wewnątrz instalacji.

Wygoda

Ich konstrukcja przewiduje montaż bezpośrednio w warstwie ociepleniowej stropu domu z wentylacją mechaniczną. Montaż nie nastręcza dodatkowych trudności.

Skrzynka rozprężna
dwukrotna (nawiewna/wywiewna)

Skrzynka rozprężna sześciokrotna (rozdzielająca)

Kanały łączące

Zasada działania skrzynek rozprężnych

Oferowane przez nas modele stanowią wzajemnie uzupełniający się asortyment w ramach jednego systemu. Skrzynki sześciokrotne pełnią funkcję centralną będąc punktem wyjścia dla podłączeń poszczególnych pomieszczeń. Skrzynka dwukrotna stanowi indywidualne zakończenie uzupełnione o maskujący instalację anemostat.

Gdzie montuje się skrzynki rozprężne?

Ich konstrukcja przewiduje montaż bezpośrednio w warstwie ociepleniowej stropu domu z wentylacją mechaniczną. Montaż nie nastręcza dodatkowych trudności. W przypadku dobrania odpowiedniej długości kanałów odbywa się zasadniczo bez narzędziowo. W dobrze zaplanowanej instalacji zarówno skrzynki rozprężne oraz łączące je kanały są niewidoczne. Jedynym elementem świadczącym o ich instalacji są anemostaty, których estetykę dobrać można do estetyki reszty wykończenia. Dzięki czemu cała instalacja staje się niemal niezauważalna dla osób postronnych.

Czerwony – anemostat wywiewny  Niebieski – anemostat nawiewny

Skuteczność powłok z Nanosrebrem

Doświadczenie wykonano według normy ISO 22196 w Katedrze Mikrobiologi UR im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Wymiary nominalne skrzynek rozprężnych

Skrzynka dwukrotna

Skrzynka sześciokrotna z króćcem 150

Skrzynka sześciokrotna z króćcem 200

Dokumentacja 

Instrukcje

Cennik

Deklaracje
zgodności