Constant flow w rekuperacji

Co to jest Constant Flow?

  • Constant Flow to system utrzymujący stały poziom ciśnienia a co za tym idzie zapobiegający utracie wydajności rekuperatora.

Jak działa Constant Flow?

  • stosowany w rekuperatorze Fenix BERLUF Constans Flow pozwala na utrzymywanie wyrównanego poziomu przepływu powietrza w instalacji. Różnica ciśnienia w okolicy wentylatora oraz ciśnienia w kanale wentylacyjnym jest monitorowana. Nawet przy występowaniu nieznacznych rozbieżności ciśnienia prędkość obrotowa wentylatorów podlega regulacji tak, aby utrzymać stałą wartość przepływu powietrza w instalacji wentylacji mechanicznej. Uzyskiwany dzięki temu niezmienny, identyczny jak w dniu montażu centrali rekuperacyjnej FENIX, wydatek powietrza, pozwala na ciągłą, równomierną i wydajną pracę urządzenia, pomimo ewentualnych wzrostów oporu powietrza w kanałach.

Skąd się biorą różnice ciśnień w systemie wentylacji mechanicznej?

W czasie użytkowania systemy w sposób naturalny ulegają rozregulowaniu, co powoduje spadek wydatku powietrza. Na utratę ciśnienia w systemie wentylacyjnym mają wpływ:

  • zabrudzone filtry powietrza,
  • wysoka różnica temperatur generująca zmiany w masach przepływającego powietrza (warunki atmosferyczne).

Zabrudzony filtr powoduje nawet 5-krotny wzrost oporu powietrza, co pociąga za sobą zwiększenie kosztów ogrzewania.

Podciśnienie i nadciśnienie w instalacji rekuperacji

Podciśnienie to wzrost ciśnienia w kanałach nawiewnych a co za tym idzie spadek ilości powietrza nawiewanego. Może to powodować wypływ powietrza przez nieszczelności.

Nadciśnienie to wzrost oporów ciśnienia w kanałach wywiewnych. Może być wywołane zabrudzaniem się filtra wyciągowego, wzrostem ciśnienia w wymienniku.

Zachowaniu równowagi w systemie i w związku z tym oszczędnościom sprzyja System Constant Flow.

Okresowe przeglądy i wymiany filtrów

System CF zapewnia maksymalnie wydajną, a co za tym idzie oszczędną pracę, przez cały czas użytkowania rekuperatora, który jest w niego wyposażony. Nie zwalnia to jednak użytkownika z dbania o swoje urządzenie.

Należy pamiętać, że nawet w tak zaawansowanej centrali, jak FENIX, przeglądy okresowe oraz niezbędne wymiany filtrów są obowiązkowe.

Efektywność energetyczna z Constans Flow

Dostępne na rynku centrale wentylacji mechanicznej to urządzenia o różnym stopniu zaawansowania technologicznego. Użytkownik często dokonuje wyboru, sugerując się głównie ceną.

Świadomość konsumentów jednak stale rośnie i coraz większą wagę przykłada się do wyboru cech specyficznych urządzenia.

Znając możliwości poszczególnych rekuperatorów, można wybrać model dopasowany do własnych potrzeb.
Warto pamiętać o specyficznych cechach jednostek, które w późniejszym użytkowaniu znacząco poprawiają charakterystykę pracy konkretnego rekuperatora, a co za tym idzie, zwiększają domowe oszczędności.

FENIX strażnik zdrowia i zasobnego portfela

Centrala FENIX dba nie tylko o zasobność portfela użytkowników poprzez ogromną wydajność sięgająca aż 98% wynikającą z zastosowania aluminiowych wymienników krzyżowo-przeciwprądowych.

Nie tylko chroni swój system przed zamarzaniem również za pomocą grzałki pierwotnej, minimalizując straty i niedogodności związane z naprawami.

Nie tylko wpływa realnie na poprawę stanu zdrowia swoich domowników dzięki 6 poziomowej filtracji powietrza.

FENIX Za pomocą Systemu Constans Flow zawsze zapobiega zmniejszaniu wydajności pracy systemu wentylacji.

Filtracja dla Twojego zdrowia

Rekuperator i oczyszczacze powietrza w jednym – FENIX oferuje wielostopniową filtrację powietrza, m.in:

Zobacz inne artykuły

13 września 2023

Oczyszczanie powietrza w domu – mądry wybór

Jakość powietrza w Polsce nie należy do najlepszych. Jednak nie tylko stan powietrza w wielu miastach wydatnie przyczyniają się do zachorowań i […]

6 lipca 2023

Czym jest rekuperacja?

Rekuperacja – co to? Rekuperacja – jest procesem odzyskiwania ciepła z wywiewanego, zużytego powietrza i przekazywanie go do powietrza nawiewanego, bez mieszania się […]

31 sierpnia 2023

Z zapisków instalatora – poczuj MATRIXa.

Kolejna instalacja. Że też każdy musi budować po swojemu. Kupują projekt domu i ciągle coś zmieniają. A to okno na lewo, a […]

28 sierpnia 2023

Bądź zdrów!

Systemy bazujące na wentylacji mechanicznej z oczyszczaniem powietrza zapewniają użytkownikom czyste i świeże powietrze w odpowiedniej temperaturze. Rekuperatory BERLÜF zapewniają stały dopływ […]